onsdag 29 juli 2009

Vad är en myndighet?

En myndighet är ett organ inom den offentliga förvaltningen.

1 kommentar:

F sa...

Tyvärr är det nog inte riktigt så enkelt. Det finns en hel del gråzoner. Man måste först skilja på vad som är staten och vad som är kommunen och ibland även mellankommunala samarbeten m fl liknande specialformer.

Därutöver måste man ha reda på i vilken form en myndighet är tillskapad. Det finns till exempel "myndigheter" som tillskapats i stiftelseform. Detta innebär enligt stiftelselagen att en förmögenhetmassa avskiljts för ett specificerat ändamål och därigenom har en egen juridisk person - skiljd från den juridiska personen staten - tillskapats. En sådan "myndighet" är närmast att jämställa med ett statligt bolag som också är en avskiljd juridisk person från den juridiska personen staten.

Det går att göra detta till både en filosofisk och juridisk avhandling.

/Förvaltningsjuristen.

Lista Svenska Myndigheter 2015